Pale iris

Olga Makrushenko

500 x 350, Mixed Media

Also by Olga Makrushenko