Bougainvillea spectabilis

Bougainvillea spectabilis

Vicki Thomas

320 x 490, Watercolour on paper

Also by Vicki Thomas