Solanum panduriforme

Solanum panduriforme

Vicki Thomas

155 x 172, Watercolour

Also by Vicki Thomas