Adonis

Hiroki Sato

315 x 235, Watercolour on paper