Yellow Flag

Iris pseudacorus

Celia Hegedus

540 x 410, Watercolour on vellum

Also by Celia Hegedus