Stinking Iris

Watercolour on vellu

Celia Hegedus

540 x 410, Watercolour on vellum

Also by Celia Hegedus