Maidenhair Tree

Ginkgo biloba

Tai-li Zhang

430 x 300, Watercolour on paper

Also by Tai-li Zhang