Sow Thistle

Sonchus oleraceus

Kazuto Takahashi

490 x 720, Watercolour on paper