Vine

Vitis vinifera

Aurora Tazza

385 x 285, Watercolour