Acacia sieberiana (single stem paperbark)

Peta Stockton

340 x 495, Gouache

Also by Peta Stockton