Nidularium seidelii

Nidularium seidelii

Margaret Mee

640 x 470, Pencil and gouache on paper

Also by Margaret Mee