Tulip Tree

Liriodendron tulipifera

Katherine Manisco

475 x 390, Watercolour on paper

Also by Katherine Manisco